CZYM JEST CYBERSEC PL?

Misją CYBERSEC PL jest budowanie narodowych zdolności służących wzmacnianiu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, pozwalających na prowadzenie skutecznych i suwerennych działań w cyberprzestrzeni.

REKOMENDACJE CYBERSEC PL 2016

KONFERENCJA
PUBLIC POLICY

 

CYBERSEC PL jest corocznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa Polski. Konferencja skierowana jest do polskich instytucji publicznych, jak również do przedstawicieli sektora prywatnego i środowisk eksperckich.

PRAKTYCZNE
REKOMENDACJE

 

Celem Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa jest identyfikacja kluczowych problemów bezpieczeństwa w wymiarze teleinformatycznym i wypracowanie rekomendacji dla Polski. Konkluzje konferencji zostaną zaprezentowane najważniejszym decydentom politycznym, a proces ich implementacji będzie monitorowany.

WZMACNIANIE
POZYCJI POLSKI

 

Polska ma ogromny potencjał, aby stać się ważnym partnerem międzynarodowych rozmów o cyberbezpieczeństwie. Dlatego też, bardzo istotne jest budowanie krajowego konsensusu w ramach strategicznych jego aspektów. Temu celowi ma służyć CYBERSEC PL – platforma dyskusji polskich interesariuszy cyberprzestrzeni.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
PAŃSTW NATO

 

CYBERSEC PL odpowiednio adresuje aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa naszego kraju i doskonale wpisuje się w priorytety polskich władz w kontekście lipcowego szczytu NATO w Warszawie. Liczymy, że rekomendacje okażą się pomocne w procesie tworzenia stanowiska Polski w obszarze strategii cyberbezpieczeństwa krajów NATO.

CZTERY ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ŚCIEŻKA
PAŃSTWO

Poszukiwanie skutecznych rozwiązań, mających na celu ochronę infrastruktury krytycznej – wzmacnianie roli państwa, współpraca publiczno-prywatna.

ŚCIEŻKA
WOJSKO

Zwiększenie roli polskiej armii w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa, lipcowy szczyt NATO w Warszawie i konieczność podjęcia dalszych kroków w polityce cyberbezpieczeństwa Sojuszu.

ŚCIEŻKA
PRZYSZŁOŚĆ

Podnoszenie świadomości w zakresie rosnącej luki zatrudnienia w dziedzinie IT i cyberbezpieczeństwa oraz wyznaczenie priorytetów systemu edukacji w tym obszarze.

ŚCIEŻKA
BIZNES

Inicjatywy podejmowane
w zakresie bezpieczeństwa
cybernetycznego
w Polsce, problematyka
zarządzania ryzykiem cybernetycznym
z perspektywy
ubezpieczyciela,
ubezpieczenie konsekwencji
ataku cybernetycznego.

DLACZEGO CYBERSEC PL?

ZALEŻNOŚĆ
OD ICT

Coraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego, gospodarczego oraz militarnego przenosi się do cyberprzestrzeni. Rosnąca zależność od technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wymaga zbudowania efektywnego systemu cyberbezpieczeństwa. To warunek konieczny bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania państw i obywateli.

HYBRYDOWE
ZAGROŻENIA

W obliczu geopolitycznych napięć i niestabilnej sytuacji w Europie, związanej między innymi z kryzysem migracyjnym, konfliktem hybrydowym na Ukrainie, czy aktywnością tzw. Państwa Islamskiego, Polska stoi w pierwszym szeregu państw, które muszą wzmacniać swoje zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

NOWE
WYZWANIA

Blackout, paraliż funkcjonowania szpitali, lotnisk, czy banków – choć potencjalne skutki ataków hakerskich mogą być katastrofalne, to jak pokazują badania, zarówno państwa, jak i firmy wciąż nie są na nie wystarczająco przygotowane. Polska jest również najbardziej zagrożonym cyberatakami członkiem Unii Europejskiej (źródło).

CYBEROBRONA
PAŃSTW NATO

Budowanie narodowych zdolności na poziomie państw jest istotnym czynnikiem również z punktu widzenia bezpiecznego funkcjonowania NATO. Silni członkowie Sojuszu to silna sama organizacja, dlatego każdy kraj powinien wzmacniać suwerenne rozwiązania. Aktywne działania w tym obszarze musi podjąć również Polska.

PRELEGENCI 2016

OBSERWUJ NAS NA TWITTERZE

ROSNĄCE ZNACZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

 • Wymiar cybernetyczny jest teraz centralną częścią niemalże każdego kryzysu i konfliktu. NATO wyraziło się jasno, że atak cybernetyczny może potencjalnie uruchomić odpowiedź zgodną z art. 5. Musimy wykrywać i przeciwdziałać cyberatakom możliwie wcześnie, zwiększać naszą odporność i być w stanie szybko przywracać nasze zdolności. Bardziej aktywna polityka cybernetyczna powinna być kluczowa podczas przygotowań do Szczytu w Warszawie.

  Jens Stoltenberg - Sekretarz Generalny NATO
 • Dzisiaj kwestie związane z cyberbezpieczeństwem są ściśle powiązane z calym bezpieczeństwem narodowym. Nie może być mowy o silnych i bezpiecznych państwach bez skutecznych działań w cyberprzestrzeni.

  Joanna Świątkowska - dyrektor programowy CYBERSEC podczas konferencji w Monachium
 • Podczas lipcowego szczytu NATO w Warszawie, trzeci "koszyk" tematów obejmować będzie: odpowiedź Sojuszu na nowe 'hybrydowe' zagrożenia bezpieczeństwa m.in. terroryzm, kwestię imigrantów, cyberbezpieczeństwo.

  Krzysztof Szczerski - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • Wzrasta ryzyko wynikające z nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych oraz systemów automatyki procesowej w polskich przedsiębiorstwach. To niecodzienne wyzwanie dla firm ubezpieczeniowych: jak zapewnić kompleksową obsługę ubezpieczeń i skompensować efekty ataków cybernetycznych. PZU jako lider rynku ubezpieczeniowego pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla bezpieczeństwa polskich przedsiębiorstw.

  Dariusz Gołębiewski - Dyrektor ds. Inżynierii Ryzyka i Rozwoju Współpracy z Przemysłem, PZU

PATRONI KONFERENCJI

Patroni honorowi

Partnerzy strategiczni

Partnerzy główni

Partnerzy

Patroni medialni

ORGANIZATOR

PARTNER PROGRAMOWY

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI