AGENDA KONFERENCJI CYBERSEC PL

8:30-9:30
PANEL OTWIERAJĄCY

CYBERBEZPIECZEŃSTWO JAKO DŁUGOFALOWE WYZWANIE DLA PAŃSTWA

 

Oficjalne otwarcie:
Łukasz Cioch –
Prowadzący i rzecznik prasowy międzynarodowej edycji CYBERSEC 2015/2016

Moderacja i wprowadzenie do konferencji:
Izabela Albrycht – Prezes Instytutu Kościuszki, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego CYBERSEC
Joanna Świątkowska – Dyrektor Programowy CYBERSEC

Wystąpienie otwierające:
Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji

Paneliści:
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa
Jarosław Brysiewicz – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Jurand Drop – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (2015 r.)
Wiesław Jasiński – Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów
Bogdan Święczkowski – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy

icon_panstwo

ŚCIEŻKA
PAŃSTWO

9:30 – 11:15
OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

 

Intensywne działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania infrastruktury krytycznej, czyli kluczowych dla bezpieczeństwa i rozwoju państwa obiektów, usług, urządzeń i instalacji. Celem dyskusji jest zidentyfikowanie najważniejszych działań i decyzji strategicznych, które muszą zostać wdrożone, aby zapewnić cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Dyskusja ta jest niezwykle istotna zarówno w obliczu prac nad strategią cyberbezpieczeństwa RP, jaki finalizacją prac nad Dyrektywą NIS.

Uczestnicy:

 • Moderator: Tomasz Szewczyk – Ekspert Instytutu Kościuszki
 • Albert Borowski – Dyrektor Pionu Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem w COMP S.A.
 • Tomasz Chodor – Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A.
 • dr hab inż. Michał Choraś, prof. nadzw. UTP – Kierownik Zakładu Systemów Teleinformatycznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
 • Piotr Januszewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji
 • Janusz Kowalski – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A.
 • Maciej Pyznar – Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa
 • Adam Szczurko – Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • dr hab. inż. Konrad Świrski, prof. nadzw. – Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Warszawskiej
 • Andrzej Tymecki – Wiceprezes ds. techniki w Exatel S.A.
 • Marek Wójcik – Poseł RP, wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
 • Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

wojsko

ŚCIEŻKA
WOJSKO

 

11:30 – 13:00
MODERNIZACJA POLSKIEJ ARMII A KWESTIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

 

Obecna sytuacja geopolityczna Polski i rosnące zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni wymagają zdecydowanych kroków i decyzji wzmacniających bezpieczne funkcjonowanie polskiej armii w cyfrowej rzeczywistości. Warunkiem prowadzenia skutecznych działań na współczesnym polu walki jest zbudowanie zarówno zdolności ofensywnych, jak i defensywnych w cyberprzestrzeni, uznanej przez NATO za domenę równorzędną z morzem, lądem i powietrzem. Celem dyskusji jest omówienie niezbędnych kroków i decyzji, jakie należy podjąć na poziomie strategicznym, operacyjnym, strukturalnym, a przede wszystkim technologicznym, aby Siły Zbrojne RP mogły efektywnie realizować swoje zadania w tym zakresie.

Uczestnicy:

 • Moderator: dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. nadzw. – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. nadzw. – Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji w Wojskowej Akademii Technicznej
 • płk dr Karol Dymanowski – p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • kmdr por. Sylwester Filipczak – Zastępca Szefa Oddziału Rozwoju Koncepcji w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
 • Borys Iwaszko – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Cybernetycznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • ppłk dr inż. Bartosz Jasiul – Kierownik Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych w Wojskowym Instytucie Łączności
 • Mirosław Maj – Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
 • Paweł Prokop – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sektora Publicznego Comarch
 • Janusz Sobolewski – Dyrektor Programu C4ISR, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Szpyra – Kierownik studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej
 • płk Robert Walkowski – Służba Wywiadu Wojskowego

przyszlosc

ŚCIEŻKA
PRZYSZŁOŚĆ

 

13:45 – 15:15
BUDOWA CYFROWEGO ZASOBU KADROWEGO – WYZWANIE DLA POLSKIEJ EDUKACJI

 

Jak alarmują eksperci, rosnąca luka zatrudnienia specjalistów cyberbezpieczeństwa i IT stanowi dziś na świecie coraz poważniejszy problem. Zapotrzebowanie na cybertalenty to realne wyzwanie również dla Polski, dlatego niezbędnym elementem polityki państwa powinno być zwiększenie nakładów budżetowych na naukę i działania systemowe dostosowujące ofertę edukacyjną do aktualnych wyzwań cyberbezpieczeństwa sektorów publicznego i prywatnego. Musimy zbudować kompetentny „cybernaród”, gdyż zaniedbania w tym obszarze, w perspektywie średnio i długookresowej, mogą skutkować wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski. 

Uczestnicy:

 • Moderator: Izabela Albrycht – Prezes Zarządu Instytutu Kościuszki, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego CYBERSEC
 • Jacek Cichocki – DELab Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. n. mat. Jerzy Gawinecki – Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
 • dr Paweł Modrzyński – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • płk dr hab. Ryszard Niedźwiecki – Akademia Obrony Narodowej
 • Grzegorz Poznański – Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Krzysztof Silicki – Doradca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Współpracy z ENISA w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
 • dr hab. inż. Marek Stanuszek – Dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
 • dr hab. inż Jerzy Surma – Kierownik studiów podyplomowych Zarządzania Cyberbezpieczeństwem w Szkole Głównej Handlowej  
 • Zdzisław Wiater – Zastępca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej, Dyrektor Departamentu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa w Asseco Poland S.A.

biznes

ŚCIEŻKA
BIZNES

 

15:15 – 16:45
JAK ZWIĘKSZYĆ POZIOM DOJRZAŁOŚCI W SFERZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

 

Wzrasta ryzyko wynikające z nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych oraz systemów automatyki procesowej w przedsiębiorstwach. Pojawiają się również przypadki celowych zakłóceń w ich funkcjonowaniu. Potrzebne jest stworzenie dojrzałych produktów i usług oraz innowacyjnych rozwiązań dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Cyberubezpieczenia, jako jeden z takich produktów, mogą podnieść poziom bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotów komercyjnych – w tym firm sektora IT, czy infrastruktury krytycznej. Mogą również bezpośrednio wpłynąć na zaufanie inwestorów, jakość obrotu gospodarczego, a także zwiększenie bezpieczeństwa państwa. 

Uczestnicy:

 • Moderator: Artur Piechocki – Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
 • Dariusz Gołębiewski – Dyrektor ds. Inżynierii Ryzyka i Rozwoju Współpracy z Przemysłem w PZU S.A.
 • Piotr Kalbarczyk – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informatycznego w Departamencie Bezpieczeństwa, PKO Bank Polski
 • Robert Kępiński – Pełnomocnik ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A.
 • dr inż. Andrzej Kozak – Radca Prezesa w Urzędzie Dozoru Technicznego
 • dr Maciej Majewski – Prezes Zarządu Pentacomp S.A.
 • Piotr Ratajczak – Kierownik Zespołu Operacyjnego Monitorowania Bezpieczeństwa IT w PZU S.A.
 • dr hab. Roman Szwed – Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

17:00
SESJA SPECJALNA – NATO ROAD TO CYBSERSECURITY
– DYSKUSJA NAD RAPORTEM INSTYTUTU KOŚCIUSZKI (OFF THE RECORD)

 

Podczas sesji specjalnej eksperci i zgromadzeni goście dyskutować będą nad tezami raportu Instytutu Kościuszki zawierającego rekomendacje cyberbezpieczeństwa przed warszawskim szczytem NATO.

Sesję rozpocznie prezentacja najważniejszych tez raportu. Następnie, uczestnicy dyskusji, a także zgromadzeni na sali goście poproszeni zostaną o zaprezentowanie swoich komentarzy i uwag, do których odniosą się autorzy raportu. Wnioski z rozmowy włączone zostaną do ostatecznej wersji raportu NATO Road to Cybersecurity.

Goście specjalni:

Tomasz Szatkowski 
Wiceminister Obrony Narodowej

dr hab. Krzysztof Szczerski, prof. UJ
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

 

Prelegenci:

kmdr por. Wiesław Goździewicz
Radca Prawny NATO Joint Force Training Centre w Bydgoszczy

Artur Kacprzyk
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Mateusz Krupczyński
Specjalista w Pionie Analiz Narodowego Centrum Studiów Strategicznych

dr Miron Lakomy
Ekspert Instytutu Kościuszki, Uniwersytet Śląski 

dr Michał Matyasik
Uniwersytet Jagielloński  

Tomasz Romanowski
Konsultant ds. bezpieczeństwa IT Comarch

Mariusz Stus
I Radca Wydziału Politycznego NATO, Departament Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych

prof. dr hab. inż. Ryszard Szpyra
Akademia Obrony Narodowej 

Waldemar Szulik
Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Asseco Poland S.A.

Piotr Trąbiński
Ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych 

Stanisław Wziątek
b. przewodniczący Komisji ds. Służb Specjalnych

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI