ANDRZEJ ADAMCZYK

Minister Infrastruktury i Budownictwa

Andrzej Adamczyk od 2005 r. jest posłem na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji. Przez wiele lat pełnił funkcję  wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktur. Był także członkiem Komisji Łączności z Polakami za granicą. Uczestniczył w pracach podkomisji: do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz do spraw transportu lądowego.

Specjalizuje się w tematyce budownictwa, a także infrastruktury drogowej i kolejowej. W parlamencie zajmował się między innymi rządowym projektem ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, zmianą ustawy „Prawo budowlane” oraz projektem ustawy dotyczącej uproszczenia procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym. Aktywnie uczestniczył w pracach nad zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jako radny powiatu krakowskiego przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Infrastruktury.

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wyróżniony tytułem najlepszego posła w roku 2012 oraz całej VII kadencji Sejmu RP w plebiscycie tygodnika „Polityka”.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI