Andrzej Kozak

Radca Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego 

Związany z przemysłem rafineryjnym. Przez 16 lat pracował dla Polskiej Akademii Nauk – Instytut Inżynierii Chemicznej. Osiągnięcia w okresie pracy w PAN:  doktorat, kilka patentów i wdrożeń w przemyśle chemicznym. Od 1999 roku zatrudniony firmie Samson Sp. z o.o. będącej polska filią globalnej grupy SAMSON AG z siedzibą we Frankfurcie n/Menem. Praca głównie dla grupy kapitałowej PKN Orlen SA. – projekty, obliczenia i dostawy zaworów regulacyjnych, odcinających i ESD  głównie dla mediów petrochemicznych. Andrzej Kozak związany jest z Politechnika Łódzką i Politechniką Warszawską – prowadzi wykłady i seminaria na specjalistycznych studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego. Od 2007 pracuje w centrali Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie na stanowisku kierownika Wydziału Bezpieczeństwa Funkcjonalnego i Procesowego. Pełni również funkcję Radcy Prezesa.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI