ARTUR PIECHOCKI

Ekspert Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Artur Piechocki jest radcą prawnym oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi ekspercką kancelarię prawną świadczącą obsługę prawną w zakresie prawa związanego z nowymi technologiami informacji i komunikacji (ICT). Specjalizuje się głównie w obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną, bezpieczeństwa informacji oraz domen internetowych. Jest ekspertem European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie Regulatory & Legal, Privacy & Data Protection. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu popularyzację zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii, ochrony danych osobowych, koordynując debaty publiczne z udziałem uznanych ekspertów oraz wspólnie z Fundacją Bezpiecznej Cyberprzestrzeni. Wcześniej pracował jako Doradca ds. Prawnych i Polityki Domenowej Rejestru .PL (NASK), w którym zajmował się kreowaniem i realizacją polityki lokalnej i międzynarodowej narodowego rejestru, dotyczącej nazw domen internetowych.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI