BARTOSZ JASIUL

Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Wojskowego Instytutu Łączności

Ppłk dr inż. Bartosz Jasiul pełni funkcję kierownika Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych w Wojskowym Instytucie Łączności. Jest doktorem nauk technicznych w zakresie informatyki o specjalnościach: bezpieczeństwo systemów informatycznych, kryptologia, metody formalne. Autor licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego publikowanych na międzynarodowych konferencjach oraz w recenzowanych czasopismach o światowym zasięgu. Posiada 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i rozwojowych, zarówno krajowych oraz międzynarodowych, m.in. dla Europejskiej Agencji Obrony. Jest także współautorem rozwiązań kryptograficznych oraz systemów teleinformatycznych wdrożonych w Siłach Zbrojnych RP.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI