BORYS IWASZKO

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Cybernetycznego SKW

Borys Iwaszko zajmuje się bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przetwarzanych informacji niejawnych, organizator wielu systemów bezpieczeństwa zarówno w małych jednostkach organizacyjnych jak i instytucjach o rozległej strukturze organizacyjnej w sferze cywilnej oraz wojskowej, wieloletni funkcjonariusz SKW.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI