GRZEGORZ MAREK POZNAŃSKI

Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ

Ambasador RP w Estonii w latach 2010-2014. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracuje od 1997 roku. Specjalizował się w tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, rozbrojenia, nieproliferacji i kontroli eksportu. W latach 2002-2006 pracował w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie. W latach 2007-2008 Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa w MSZ i członek Grupy Ekspertów Rządowych ONZ ds. rakiet. W latach 2008-2010 Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ. 2015-2016 Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odpowiedzialny za stosunki z Europy Środkowej i Północnej. Uczestnik wielu konferencji, seminariów i spotkań dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego, rozbrojenia i nieproliferacji. Brał udział w polsko-amerykańskich negocjacjach umowy o budowie tarczy antyrakietowej. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej oraz obrony narodowej. Studiował także w Chinach i na Tajwanie. Uczestnik m.in. prestiżowego Kursu ONZ nt. rozbrojenia (UN Disarmament Fellowship). Członek Polskiego Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI