IZABELA ALBRYCHT

Prezes Zarządu Instytutu Kościuszki

Izabela Albrycht jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego CYBERSEC. Współautorka licznych raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach zw. z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, jak również strategiczne wyzwania związane z budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Izabela Albrycht pełni także funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal – specjalistycznego kwartalnika poświęconego cyberbezpieczeństwu. W latach 2013-2014 redaktor naczelny International Shale Gas & Oil Journal.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI