JANUSZ KOWALSKI

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych PGNiG SA

Pan Janusz Kowalski pełnił funkcję wiceprezydenta Opola w latach 2014-2015. Z wykształcenia jest magistrem prawa oraz magistrem administracji. W latach 2006-2007 był analitykiem ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Zespole Pełnomocnika Rządu ds. Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, Investgas S.A. (grupa PGNiG SA) oraz Ostrołęckiego TBS sp. z o.o. Był także członkiem rady nadzorczej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA w Opolu. W 2008 roku był analitykiem ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Od października 2008 do kwietnia 2010 r. był członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jest współautorem książki pt. „Lech Kaczyński. Biografia polityczna”. W latach 2009-2014 pełnił funkcję członka zarządu agencji marketingu sportowego. Jest publicystą.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI