JANUSZ SOBOLEWSKI

Dyrektor Programu C4ISR w PGZ S.A.

Gen. bryg. rez. mgr. inż. Janusz Sobolewski jest absolwentem WAT oraz AON w Warszawie. Pełnił funkcję Zastępcy Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności w Sztabie Generalnym WP. Dowodził 7 Brygadą Obrony Wybrzeża. W 2010 r. w Afganistanie był Zastępcą Dowódcy Regional Command East. W 2003 r. w Iraku był Szefem Planowania Systemów Łączności w Multinational Division Central – South.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI