JAROSŁAW BRYSIEWICZ

Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Jarosław Brysiewicz z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2005–2007 był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialnym m.in. za realizację ustawy o modernizacji służb bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pełnił także funkcję doradcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, eksperta w Kancelarii Prezydenta RP, dyrektora Biura Organizacji Finansów i Kontrolingu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz zastępcy dyrektora w Biurze Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obszarem zainteresowań ministra jest zarządzanie w sektorze publicznym. Jarosław Brysiewicz został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko zastępcy szefa BBN z dniem 11 sierpnia 2015 r.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI