KAROL DYMANOWSKI

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwo Obrony Narodowej

Płk dr inż. Karol Dymanowski jest zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej oraz doktorem nauk humanistycznych ze specjalności zarządzanie w środowisku informacyjnym Akademii Obrony Narodowej. Pełnił funkcję Szefa Zarządu Działań Niekinetycznych – J9, a także Szefa Sekretariatu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Szefa Generalnego Sił Powietrznych. Sprawował funkcję Starszego Specjalisty Oddziału Rozpoznania i WE oraz Zarząd Rozpoznania i WE – A2 Dowództwa Sił Powietrznych, Kierował Sekcją Namierzania Radiowego Grupy Analiz Danych,1. Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu. Został odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI