MICHAŁ MATYASIK

Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ

Dr Michał Matyasik jest adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 2006 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, a w 2003 magistra prawa. Specjalizuje się w tematyce stosunków międzynarodowych i wojskowości. Uczestnik szeregu kursów o charakterze specjalizacji cywilno-wojskowej. W okresie 2012/13 pracownik Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie (PKW-ISAF) na stanowisku specjalisty CIMIC. Jego obecne prace badawcze skupiają się na działaniach niekinetycznych podczas operacji zbrojnych i działaniach kontrpartyzanckich.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI