MIRON LAKOMY

Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, ekspert Instytutu Kościuszki

Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja: europejska) oraz stypendysta programu Erasmus w latach 2006/2007 na Université Paris Sud XI we Francji. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce (specjalności: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe). Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie cyberbezpieczeństwa (cyberwojny, cyberterroryzmu), konfliktów zbrojnych oraz francuskiej polityki zagranicznej. Stypendysta University of Cambridge (program Corbridge Trust) i realizator grantu International Council for Canadian Studies (program Faculty Research Program). Wykładał we Włoszech (Universita Degli Studi di Napoli 2011) i we Francji (Université de Nice Sophia Antipolis – 2013). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego. Opublikował dotąd trzy monografie, kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz współredagował trzy prace zbiorowe.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI