PAWEŁ MODRZYŃSKI

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr Paweł Modrzyński jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz Dominican University z Chicago (MBA). Od kilkunastu lat związany jest ze szkolnictwem wyższym, gdzie m.in. sprawował funkcję kanclerza: UMK w Toruniu oraz Politechniki Krakowskiej, adiunkta w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy na WNEiZ UMK w Toruniu. Ponadto, od 2009 roku jest ekspertem ds. szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Rozwoju. Czynnie brał udział w pracach Komitetów Monitorujących unijne fundusze w okresie programowania 2004-2006 oraz 2007-2013. Jest ekspertem w Komitecie Regionów UE w Brukseli. Autor kilkunastu publikacji naukowych z obszaru m.in. finansowania szkolnictwa wyższego.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI