PIOTR KALBARCZYK

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informatycznego w Departamencie Bezpieczeństwa, PKO Bank Polski

Piotr Kalbarczyk od ponad 16 lat związany jest z branżą finansową, w ramach swoich obowiązków zajmował się różnymi aspektami zabezpieczania procesów biznesowych. Od czterech lat kieruje w PKO Banku Polskim zespołem odpowiedzialnym między innymi za wdrażanie standardów i systemów bezpieczeństwa, monitorowanie bezpieczeństwa systemu informatycznego banku, przeciwdziałanie cyberatakom oraz zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. Jest członkiem Grupy Zarządzającej Cyberbezpieczeństwem Banków Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa powstałego z inicjatywy Związku Banków Polskich. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania – The Polish Open University w Warszawie, a także studiów MBA – Oxford Brookes University.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI