ROMAN SZWED

Prezes Zarządu Atende S.A.

Roman Szwed jest absolwentem Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał habilitację z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy. W 1991 r. zespół pod jego kierownictwem dokonał historycznego podłączenia Polski do internetu. Był współzałożycielem i prezesem firmy ATM,  dziś jest prezesem w firmie Atende S.A. powstałej po wydzieleniu z ATM usług informatycznych. W 2013 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Członek wielu stowarzyszeń, wieloletni członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI