RYSZARD ANTKIEWICZ

Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Ryszard Antkiewicz jest członkiem Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, działającego w WAT. Jego zainteresowania naukowe obejmują modelowanie i ocenę  efektywności oraz  bezpieczeństwa systemów informatycznych,  modelowanie procesów walki, wspomaganie decyzji w procesie dowodzenia i zarządzania kryzysowego.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI