SYLWESTER FILIPCZAK

P. O. Szefa Oddziału Rozwoju Koncepcji w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Kmdr por. Sylwester Filipczak kieruje udziałem Polski w Wielonarodowej Kampanii Rozwoju Zdolności. Pełnił służbę w Sojuszniczym Dowództwie ds. Operacji, a także w Strategicznym Dowództwie NATO ds. Transformacji, MW RP, SG WP oraz służbach specjalnych. Realizował zadania w PKW w Iraku i Afganistanie. Jest absolwentem AMW, AON oraz BRNC w Dartmouth.

Podczas służby w strukturach NATO m.in. kierował projektem badawczym poświęconym zwiększaniu samodzielności platform bezzałogowych oraz projektem opracowania koncepcji udziału NATO w przeciwdziałaniu terroryzmowi, organizował coroczne ćwiczenia kontrwywiadowcze NATO, uczestniczył w zespołach roboczych powołanych do opracowania dokumentów doktrynalnych, a także nowych struktur NATO. W okresie swojej służby w Sztabie Generalnym WP m.in. kierował opracowaniem doktryny Rozpoznania Osobowego. Był także członkiem zespołu koordynującego współpracę SZ RP ze Strategicznym Dowództwem NATO ds. Transformacji oraz Połączonym Dowództwem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych (dawny US JFCOM), ze szczególnym uwzględnieniem udziału SZ RP w programach i projektach rozwoju koncepcji i eksperymentowaniu wojskowym. Reprezentował Polskę i SZ RP na wielu konferencjach i forach międzynarodowych.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI