TOMASZ ZDZIKOT

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tomasz Zdzikot jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie prawa mediów elektronicznych i nowych technologii oraz prawa administracyjnego, autorem publikacji naukowych poświęconych tym zagadnieniom. W przeszłości m.in. zastępca burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wiceprezes CBF „Nowy Świat” S.A. oraz wicedyrektor Departamentu Prawnego Biura KRRiT.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI