WALDEMAR SZULIK

Dyrektor Działu Rozwoju Technologii – Asseco

Pan Waldemar Szulik jest zatrudniony od 15 lat w Asseco Poland S.A. jako kierownik projektów w obszarze obronności i bezpieczeństwa. W latach 2005-2007 oddelegowany do pracy w NCSA (Mons, Belgia). Następnie pełnił funkcję dyrektora działu  nadzorującego merytorycznie projekty b+r. Brał czynny udział w pracach roboczych NATO i EDA. Uczestniczył w eksperymentach (MNE-7, MCDC) oraz działaniach grup roboczych NIAG w obszarze  cyberbezpieczeństwa.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI