WIESŁAW JASIŃSKI

Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Wiesław Jasiński pełni funkcję pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Posiada tytuł doktora nauk prawnych, od ponad 20 lat związany jest z organami ścigania, w szczególności w obszarze zwalczania przestępczości finansowej. Przez wiele lat był dydaktykiem a następnie dyrektorem w Instytucie Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 2006 r. pracował w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w latach 2007-2010 pełnił urząd dyrektora delegatury CBA w Gdańsku. Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych o tematyce bezpieczeństwa w bankach. Jest autorem pierwszego na rynku komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych dochodów oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Jest ekspertem Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów, Multidyscyplinary Group of Organized Crime przy Radzie Europejskiej, CEPOL i EUROMED.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI