FORMAT WYDARZENIA

CYBERSEC PL TO KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO CYBERBEZPIECZEŃSTWA NASZEGO KRAJU

W konferencji udział wezmą wyłącznie przedstawiciele polskich instytucji publicznych, sektora prywatnego i środowisk eksperckich.

CYBERSEC PL zostanie podzielone na cztery ścieżki programowe w ramach których zorganizowane zostaną robocze panele dyskusyjne, których celem będzie odpowiedź na wcześniej zidentyfikowane najistotniejsze wyzwania i zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni. Taka formuła spotkania pozwoli skierować dyskusję na bardzo konkretne i praktyczne tory.

ŚCIEŻKA
PAŃSTWO

CYBERBEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Intensywne działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania infrastruktury krytycznej, czyli kluczowych dla bezpieczeństwa i rozwoju państwa obiektów, usług, urządzeń i instalacji. Celem dyskusji jest zidentyfikowanie najważniejszych działań i decyzji strategicznych, które muszą zostać wdrożone, aby zapewnić cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Dyskusja ta jest niezwykle istotna zarówno w obliczu prac nad strategią cyberbezpieczeństwa RP, jaki finalizacją prac nad Dyrektywą NIS.

ŚCIEŻKA
WOJSKO

MODERNIZACJA POLSKIEJ ARMII A KWESTIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Obecna sytuacja geopolityczna Polski i rosnące zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni wymagają zdecydowanych kroków i decyzji wzmacniających bezpieczne funkcjonowanie polskiej armii w cyfrowej rzeczywistości. Warunkiem prowadzenia skutecznych działań na współczesnym polu walki jest zbudowanie zarówno zdolności ofensywnych, jak i defensywnych w cyberprzestrzeni, uznanej przez NATO za domenę równorzędną z morzem, lądem i powietrzem. Celem dyskusji jest omówienie niezbędnych kroków i decyzji, jakie należy podjąć na poziomie strategicznym, operacyjnym, strukturalnym, a przede wszystkim technologicznym, aby Siły Zbrojne RP mogły efektywnie realizować swoje zadania w tym zakresie.

ŚCIEŻKA
PRZYSZŁOŚĆ

BUDOWA CYFROWEGO ZASOBU KADROWEGO – WYZWANIE DLA POLSKIEJ EDUKACJI

Jak alarmują eksperci, rosnąca luka zatrudnienia specjalistów cyberbezpieczeństwa i IT stanowi dziś na świecie coraz poważniejszy problem. Zapotrzebowanie na cybertalenty to realne wyzwanie również dla Polski, dlatego niezbędnym elementem polityki państwa powinno być zwiększenie nakładów budżetowych na naukę i działania systemowe dostosowujące ofertę edukacyjną do aktualnych wyzwań cyberbezpieczeństwa sektorów publicznego i prywatnego. Musimy zbudować kompetentny „cybernaród”, gdyż zaniedbania w tym obszarze, w perspektywie średnio i długookresowej, mogą skutkować wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski.

ŚCIEŻKA
BIZNES

JAK ZWIĘKSZYĆ POZIOM DOJRZAŁOŚCI W SFERZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Wzrasta ryzyko wynikające z nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych oraz systemów automatyki procesowej w przedsiębiorstwach. Pojawiają się również przypadki celowych zakłóceń w ich funkcjonowaniu. Potrzebne jest stworzenie dojrzałych produktów i usług oraz innowacyjnych rozwiązań dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Cyberubezpieczenia, jako jeden z takich produktów, mogą podnieść poziom bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotów komercyjnych – w tym firm sektora IT, czy infrastruktury krytycznej. Mogą również bezpośrednio wpłynąć na zaufanie inwestorów, jakość obrotu gospodarczego, a także zwiększenie bezpieczeństwa państwa.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI