REKOMENDACJE DLA POLSKI

W obliczu geopolitycznych napięć i niestabilnej sytuacji w Europie, związanej między innymi z kryzysem migracyjnym, konfliktem hybrydowym na Ukrainie, czy aktywnością tzw. Państwa Islamskiego, Polska stoi w pierwszym szeregu państw, które muszą wzmacniać swoje zdolności w obszarze bezpieczeństwa.

Co więcej, jak pokazują badania, nasz kraj jest również najbardziej zagrożonym cyberatakami członkiem Unii Europejskiej (źródło), dlatego też głównym zadaniem Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL będzie identyfikacja kluczowych problemów cyberbezpieczeństwa oraz wypracowanie strategicznych rekomendacji dla Polski.

Najważniejsze konkluzje konferencji zostaną zaprezentowane polskim decydentom, a następnie proces ich implementacji będzie monitorowany. Doceniając rosnącą rolę cyberbezpieczeństwa, jesteśmy zdania, że Polska ma potencjał, by stać się ważnym partnerem międzynarodowych rozmów o bezpieczeństwie w wymiarze teleinformatycznym, dlatego tak istotne jest budowanie krajowego konsensusu w ramach strategicznych jego aspektów.

Założeniem Instytutu Kościuszki jest stworzenie corocznej konferencji, która na stałe wpisze się w kalendarz wiodących wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu w naszym kraju.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ REKOMENDACJE CYBERSEC PL 2016:

(LINK)

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI