KRZYSZTOF SZCZERSKI

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Krzysztof Szczerski jest ekspertem w zakresie polityki zagranicznej, integracji europejskiej i administracji publicznej. W rządzie Jarosława Kaczyńskiego pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych oraz wiceministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Był członkiem Rady Służby Cywilnej (2009-2010) i doradcą strategicznym Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim (2010-2011). W latach 2011-2015 pełnił mandat Posła na Sejm RP.

Z wykształcenia jest politologiem, doktorem habilitowanym nauk o polityce, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz autorem wielu książek poświęconych m.in. zagadnieniom integracji europejskiej i administracji publicznej. W latach 2012-2014 pełnił funkcję redaktora naczelnego Dwumiesięcznika Arcana.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI