MISJA CYBERSEC PL

Misją CYBERSEC PL jest budowanie narodowych zdolności służących wzmacnianiu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, pozwalających na prowadzenie skutecznych i suwerennych działań w cyberprzestrzeni.

Forum jako public policy conference to platforma współpracy kluczowych polskich interesariuszy: decydentów politycznych, przedstawicieli krajowego sektora prywatnego i świata nauki.

U podłoża naszych działań leży przekonanie, że cyberbezpieczeństwo to więcej niż tylko działania techniczne – to konieczność dostosowania polityk publicznych do nowych realiów i przeformułowania tradycyjnych koncepcji związanych z bezpieczeństwem narodowym.

To także potrzeba identyfikacji nowych wyzwań, poszukiwania rozwiązań regulacyjnych i instytucjonalnych oraz budowania ścisłej współpracy z podmiotami prywatnymi. Działania te mają na celu zabezpieczenie krytycznych systemów informatycznych oraz zaprojektowanie innowacyjnych rozwiązań, usług i produktów.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI