MACIEJ PYZNAR

Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W RCB Maciej Pyznar zajmuje się działaniami planistycznymi i programowymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.
Absolwent Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. Specjalista w zakresie wykorzystania oceny ryzyka w projektowaniu bezpieczeństwa oraz organizacji ćwiczeń sprawdzających przygotowanie organizacji do działania w warunkach zakłóceń.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI