MARIUSZ STUS

I Radca Wydziału Politycznego NATO, Departament Polityki Bezpieczeństwa MSZ

Mariusz Stus ukończył socjologię i psychologię na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Po zdobyciu stypendium rządu japońskiego uczestniczył w rocznych studiach na Uniwersytecie Kobe (Young Leaders’ Program). Pracę w administracji publicznej rozpoczął w Departamencie Bezpieczeństwa Powszechnego MSWiA, gdzie zajmował się zarządzaniem kryzysowym  i ochroną infrastruktury krytycznej. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 2007 roku. Pracował w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO oraz Ambasadzie RP w  Londynie. Członek grupy ekspertów narodowych do spraw środków budowy zaufania OBWE w cyberprzestrzeni. W Departamencie Polityki Bezpieczeństwa MSZ zajmuje się m.in. bezpieczeństwem cybernetycznym.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI