TOMASZ SIEMIĄTKOWSKI

Adwokat, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, doktorem nauk ekonomicznych, doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji). Tomasz Siemiątkowski pełnił funkcję członka rady nadzorczej m.in. PKO BP S.A. (był Przewodniczącym Komitetu Audytu tej Rady), PLL LOT S.A. oraz Polbank S.A. Aktualnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i członek Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej PGNiG.

© Wszelkie prawa zastrzeżone CYBERSEC oraz INSTYTUT KOŚCIUSZKI